Polityka prywatności

1. Regulamin
1. Warunki
Korzystając z witryny Best Offers, zgadzasz się być związany niniejszymi warunkami świadczenia usług, wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami oraz akceptujesz, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów prawa lokalnego. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, zabrania się korzystania z tej witryny lub uzyskiwania do niej dostępu. Materiały zawarte na tej stronie są chronione przez odpowiednie prawo autorskie i znak towarowy.

2. Licencja użytkowania
Udzielamy zgody na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) ze strony internetowej Best Offers w celach osobistych, niemieszczących się w ramach działalności komercyjnej i tylko do czasowego przeglądania. To jest udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu, i na mocy tej licencji nie możesz:
– modyfikować lub kopiować materiałów;
– używać materiałów w celach komercyjnych lub do publicznego wyświetlania (komercyjnego lub niekomercyjnego);
– próbować dekompilować lub reverse engineerować jakiekolwiek oprogramowanie zawarte na stronie internetowej Best Offers;
– usuwać jakichkolwiek notacji dotyczących praw autorskich lub innych notacji własnościowych z materiałów; lub
– przekazywać materiałów innej osobie lub “lustrzanej” materiałów na jakimkolwiek innym serwerze.
Ta licencja wygaśnie automatycznie, jeśli naruszysz którekolwiek z tych ograniczeń, i może zostać w każdej chwili rozwiązana przez Best Offers. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po zakończeniu tej licencji, musisz zniszczyć wszelkie pobrane materiały w swoim posiadaniu, niezależnie od tego, czy są w formie elektronicznej, czy wydrukowanej.

3. Oświadczenie
Materiały zawarte na stronie internetowej Best Offers są udostępniane “w stanie surowym”. Best Offers nie udziela żadnych gwarancji, wyrażonych ani dorozumianych, i niniejszym odrzuca i oznacza wszystkie inne gwarancje, w tym, między innymi, dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności do handlu, przydatności do określonego celu lub nie naruszenia praw własności intelektualnej lub innych naruszeń praw.

Ponadto Best Offers nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników ani niezawodności wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej ani w innych materiałach związanych z tą stroną lub w innych miejscach powiązanych z tą stroną.

4. Ograniczenia
W żadnym przypadku Best Offers lub jego dostawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, między innymi, za utratę danych lub zysków, lub z powodu przerwania działalności gospodarczej), wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z materiałów na stronie internetowej Best Offers, nawet jeśli Best Offers lub upoważniony przedstawiciel Best Offers został powiadomiony ustnie lub na piśmie o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie dopuszczają ograniczeń w zakresie dorozumianych gwarancji ani ograniczeń odpowiedzialności za szkody pośrednie lub przypadkowe, te ograniczenia mogą nie mieć na Ciebie zastosowania.

5. Dokładność materiałów
Materiały znajdujące się na stronie internetowej Best Offers mogą zawierać błędy techniczne, drukarskie lub fotograficzne. Best Offers nie gwarantuje, że materiały na jego stronie internetowej są dokładne, kompleksowe ani aktualne. Best Offers może dokonywać zmian w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Niemniej jednak Best Offers nie zobowiązuje się do aktualizowania materiałów.

6. Łącza
Best Offers nie przeglądał wszystkich witryn powiązanych z jego stroną internetową i nie ponosi odpowiedzialności za treść takich witryn. Umieszczenie jakiegokolwiek łącza nie oznacza aprobaty przez Best Offers tej witryny. Korzystanie z jakiejkolwiek witryny powiązanej jest na własne ryzyko użytkownika.

7. Modyfikacje
Best Offers może zmieniać te warunki świadczenia usług na swojej stronie internetowej w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Korzystając z tej strony internetowej, zgadzasz się być związany obowiązującą wówczas wersją tych warunków świadczenia usług.

8. Prawo właściwe
Niniejsze warunki i postanowienia podlegają prawu Best Offers i są interpretowane zgodnie z nim, a Ty nieodwołalnie poddajesz się wyłącznej jurysdykcji sądów w tym stanie lub miejscu.